Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Oratie Barbara van Munster: Grenzeloze GeneesKunst

Gepubliceerd op: 02-10-2023

Grenzeloze GeneesKunst gaat over integrale ziekenhuiszorg op maat voor oudere patiënten met meerdere chronische ziektes. Deze groep patiënten heeft ook vaak cognitieve stoornissen. De huidige ziekenhuiszorg is onvoldoende toereikend voor deze patiënten. Om te komen tot geïntegreerde ziekenhuiszorg op maat pleitte Barbara van Munster op 16 juni 2023 bij de RUG in Groningen in haar oratie om 5 grenzen op te heffen.

De eerste grens vraagt om aandacht voor functionele en psychosociale problemen in de ziektegerichte zorg. Het is belangrijk voor de kwaliteit om geheugenproblemen te herkennen om de behandeling af te stemmen op de mogelijkheden van patiënten met dementie. Een tijdige diagnose is ook cruciaal voor het bespreken van behandelwensen op het moment dat patiënten daartoe nog in staat zijn.

De tweede grens betreft het toevoegen van niet-behandelen als waardevolle behandelkeuze. Die keuze wordt gebaseerd op de behandeldoelen en voorkeuren van de patiënt en de mogelijkheden en risico's van behandelingen.

De derde grens gaat over de gefragmenteerde zorg bij patiënten met behandelaren. Het coördineren van de zorg vereist een regiebehandelaar en multidisciplinaire beoordeling om een samenhangend behandelplan af te stemmen.

De vierde grens gaat over goede communicatie en samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties omdat zorg toenemend gecentraliseerd wordt. 

De vijfde grens gaat over integratie van zorg, wetenschappelijk onderzoek en beleidsontwikkeling voor zorginnovatie en het meten van de effectiviteit daarvan.

Conclusie

Behandeling van oudere patiënten met cognitieve problemen en meerdere chronische ziekten zal altijd een vorm van GeneesKunst blijven vanwege het gebrek aan solide bewijs. De toenemende zorgvraag van deze groep in combinatie met het tekort aan personeel, vereist een transitie zoals het integraal zorgakkoord van ons vraagt. Patiënten, zorgverleners, wetenschappers en beleidsmakers zullen met elkaar de grenzen moeten verleggen.