Naar hoofdinhoud Naar footer

Werkgroep Onderzoek

Het NGN streeft ernaar de kwaliteit van diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met geheugenklachten op de Nederlandse geheugenpoli’s te blijven verbeteren. Deze werkgroep draagt daaraan bij door geheugenpoli’s te voorzien van relevante kennis uit (wetenschappelijk) onderzoekpublicaties. Daarnaast slaat deze werkgroep een brug tussen (wetenschappelijk) onderzoek en praktijk.

Werkwijze 

  1. Wetenschappelijke bevindingen die van belang zijn voor de manier van werken op de geheugenpolikliniek deelt de werkgroep met het veld via NGN-nieuwsbrieven en tijdens het jaarlijks NGN-congres. Dit betreft vaak onderzoek met een praktische vraagstelling hetgeen gebruikt kan worden bij het doen van anamnese of aanvullend onderzoek. 
  2. Deze werkgroep overlegt met onderzoekers die op zoek zijn naar professionals op geheugenpoliklinieken voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. De werkgroep beoordeelt dan of het NGN inderdaad de juiste plek/het juiste platform is hiervoor. Zo ja, dan brengt de werkgroep onderzoekers en professionals met elkaar in contact. Zo nee, dan probeert de werkgroep een suggestie te doen voor een ander gremium. 
  3. Indien geheugenpolikliniek professionals aan de slag gaan met de onderzoekers, kunnen zij vermelden dat zij zijn gerekruteerd via het NGN, maar zij kunnen het NGN niet vertegenwoordigen (zie huishoudelijk reglement van het NGN). 

Huidige bezetting 

  • Femke Bouwman 
  • Gerwin Roks
  • Janne Papma (voorzitter)  
  • Niki Schooneboom  
  • Tanja-Anne Hoogendoorn