Naar hoofdinhoud Naar footer

Nederlands Geheugenpoli Netwerk

Het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN) is een multi- en interdisciplinair netwerk. Het netwerk is primair voor iedereen die werkt op een geheugenpolikliniek: artsen, medisch specialisten en verpleegkundigen. Onze ambitie is de kwaliteit van diagnostiek, behandeling, begeleiding en nazorg op de Nederlandse geheugenpoliklinieken te optimaliseren.

Met een kleine startsubsidie vanuit het ABIDE-project (Alzheimer’s Biomarkers In Daily practicE) is het NGN van start gegaan. Het NGN komt voort uit de wens een netwerk op te zetten voor iedereen die werkzaam is op een geheugenpoli met als doel geheugenpoli-professionals te stimuleren en faciliteren om samen te leren, innoveren, en kennis (uit praktijk en onderzoek) en ervaringen te delen. In samenwerking met een aantal professionals die werkzaam zijn op een geheugenpoli heeft Vilans het NGN vormgegeven. 

Het NGN in beeld:

YouTube video thumbnail

Bekijk ook de animatie van het NGN-jaarverslag:

YouTube video thumbnail

In 2023 heeft het NGN-bestuur, dat gefaciliteerd wordt door Vilans, een visiedocument en huishoudelijk regelement opgesteld. Download onderaan deze pagina het visiedocument, het huishoudelijk reglement en het jaarverslag.

Downloads