Naar hoofdinhoud Naar footer

Werkgroep Patiënteninformatie

Het NGN streeft ernaar de kwaliteit van diagnostiek, behandeling en begeleiding op de geheugenpoli’s in Nederland te optimaliseren. Hierbij staan de wensen en behoeften van mensen met geheugenproblemen en hun naasten centraal. De werkgroep patiëntinformatie draagt hieraan bij door in te zetten op het goed informeren van patiënten over hun bezoek aan een geheugenpoli.

Werkwijze 

  1. We stimuleren en motiveren geheugenpoliklinieken om patiënten van duidelijke en begrijpelijke informatie te voorzien m.b.t. hun bezoek aan een geheugenpoli.  
  2. De werkgroep haalt goede voorbeelden van patiëntinformatie op m.b.t. een bezoek aan de geheugenpoli. Deze delen we vervolgens breed met andere geheugenpoli’s via de website van het NGN.  
  3. De werkgroep formuleert praktische tips voor ziekenhuizen die zelf aan de slag willen met het ontwikkelen van materiaal t.b.v. patiëntinformatie en/of hun informatiemateriaal willen verbeteren/vernieuwen. 

Huidige bezetting 

  • Astrid van Strien
  • Judy van Hemmen 
  • Mardien Oudega 
  • Vincent Vanneste
  • Cynthia Hofman