Naar hoofdinhoud Naar footer

Werkgroep Kwaliteitsaanbevelingen voor geheugenpoli's

Het NGN streeft ernaar de kwaliteit van diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met geheugenklachten op de Nederlandse geheugenpoli’s te blijven verbeteren. Deze werkgroep draagt daaraan bij door te streven naar: eenduidige kwalitatief goede zorg op de Nederlandse geheugenpoli’s.

Werkwijze 

 1. Deze werkgroep brengt de kwaliteitsaanbevelingen, zoals geformuleerd op basis van input vanuit de geheugenpoli’s, onder de aandacht bij de zorgprofessionals en beroepsverenigingen via NGN-nieuwsbrief, NGN-website en NGN-congres. [Actie: 2022] 
 2. Deze werkgroep haalt tijdens NGN-congressen en middels enquêtes onder geheugenpoli-professionals, patiënten en hun naasten, informatie op om het levend document ‘Kwaliteitsaanbevelingen Geheugenpoli’ aan te scherpen dan wel aan te vullen. [Actie: doorlopend]  
 3. Deze werkgroep beoogt de linking pin te zijn tussen het NGN en een nog op te richten landelijke ‘overkoepelende Werkgroep Dementie* voor zorgprofessionals’. De insteek van deze samenwerking is kennisuitwisseling (korte lijnen) en kwaliteitsbevordering. [Actie: doorlopend]  

  *landelijke, overkoepelende Werkgroep Dementie: afgevaardigden uit SIG/werkgroepen dementie van de beroepsgroepen klinische geriatrie, neurologie en neuropsychologie, en zo mogelijk vertegenwoordigers van andere disciplines (verpleegkundig specialist, psychiater, specialist ouderengeneeskunde, huisarts). 

  Op lange termijn zou vanuit de samenwerking onderzoek kunnen worden opgezet om kwaliteitsaanbevelingen (wetenschappelijk) te onderbouwen of toetsen. [Actie: Toekomstig] 
 4. De NGN-werkgroep Kwaliteitsaanbevelingen voor geheugenpoli’s en betrokken beroepsverenigingen (i.i.g. neurologie, neuropsychologie, klinische geriatrie) brengen bij consensus gezamenlijk de kwaliteitsaanbevelingen onder de aandacht van het ministerie van VWS (NZa en ZIN) en Zorgverzekeraars, bij voorkeur ondersteund door organisaties als ZonMw, Alzheimer Nederland, de diverse consortia betrokken bij wetenschappelijk onderzoek (bijv. ABOARD en TAP-dementia), etc. [Actie: 2024] 

 Huidige bezetting 

 • Inez Ramakers 
 • Tanja-Anne Hoogendoorn 
 • Tim Vaessen 
 • Vera van Stek

Nieuws

Er is geen nieuws.

Verhalen

Er zijn geen verhalen.