Naar hoofdinhoud Naar footer

Werkgroepen

Het NGN bestuur heeft in 2020 een aantal werkgroepen ingesteld op specifieke onderwerpen waarmee het NGN zich bezighoudt. Hieronder staan kort de doelen per werkgroep beschreven. Een uitgebreidere beschrijving van de werkgroepen met hun doelen en werkwijzen is terug te vinden op de webpagina van iedere werkgroep.

  • Werkgroep Webinars: Het verspreiden van beschikbare kennis middels door het organiseren van drie of vier webinars per jaar.
  • Werkgroep Patiënteninformatie: Het aanbieden van informatie voor patiënten over de gang van zaken bij een bezoek aan de geheugenpoli.  
  • Werkgroep Onderzoek: Het bevorderen van deskundigheid door o.a. het delen van publicaties, ophalen van wetenschappelijke vragen uit de praktijk, en verbinden van onderzoekers en geheugenpoli’s. 
  • Werkgroep Kwaliteitsaanbevelingen: Het uitwisselen van praktijkervaringen, kennis en expertise om te zorgen voor eenduidige en kwalitatief goede zorg op de Nederlandse geheugenpoli’s. 
  • Werkgroep Dementievriendelijke ziekenhuizen: Het in beweging brengen van ziekenhuizen (via geheugenpoli’s) om te streven naar betere zorg voor mensen met dementie die opgenomen zijn op de verschillende afdelingen van een ziekenhuis.