Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Is een modificerende behandeling van Alzheimer steeds dichterbij?

Gepubliceerd op: 20-06-2023

Laatst bijgewerkt op: 20-06-2023

Een modificerende behandeling van de ziekte van Alzheimer lijkt weer een stap dichterbij te komen. Dit mag voorzichtig geconcludeerd worden na bestudering van de resultaten van de TRAILBLAZER-studie.

De TRAILBLAZER-studie is een gerandomiseerd placebo-gecontroleerd fase 3 onderzoek bij een kleine 1200 patiënten in een vroege fase van de ziekte van Alzheimer. In Nederland hebben aan dit onderzoek ook 22 deelnemers van Brain Research Center (BRC) meegedaan.

Over de resultaten

Het onderzoek behaalde het resultaat waarop men hoopte. Deelnemers die eenmaal per 4 weken intraveneus het amyloïd antilichaam donanemab toegediend kregen gingen 35% minder achteruit in denkvermogen ten opzichte van de placebogroep, en 40% minder achteruit in algemeen dagelijks functioneren. Deze verschillen waren statistisch significant. Gedurende de looptijd vertoonde bijna de helft (47%) van de deelnemers in de actieve groep geen klinische achteruitgang (gedefinieerd als geen achteruitgang op CDR-SB) versus 29% in de placebogroep. De actief behandelde groep had 39% minder kans op progressie naar een volgend CDR niveau. De gedetailleerde resultaten van dit onderzoek zullen worden gepresenteerd tijdens de Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) die van 16 tot 20 juli in Amsterdam zal plaatsvinden.

ARIA bijwerkingen

De behandeling met donanemab geeft de bekende zogenaamde ARIA  bijwerkingen (amyloid-related imaging abnormalities), welke gezien worden bij intraveneuze amyloïd antilichamen: 24% ARIA-E in de actieve groep versus 6% in de placebo groep en 31% ARIA-H versus 13%, meestal asymptomatisch en reversibel, echter ook 3 doden secundair aan ARIA.

Aanmelden

Deze nieuwe stap voorwaarts geeft nogmaals het belang van medicijnonderzoek aan en de bijdrage die ook deelnemers in Nederland hieraan kunnen leveren. Zijn er binnen jouw geheugenpoli ook patiënten met Alzheimer, MCI of dementie met Lewy Bodies, die mogelijk interesse hebben in deelname aan medicijnonderzoek? Meld de patiënten dan makkelijk aan bij Brain Research Center. Patiënten mogen uiteraard ook zichzelf aanmelden.