Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Vooronderzoek naar behandeling AD-patiënten met cholinesterase remmers

Gepubliceerd op: 20-06-2023

Cholinesterase remmers worden veelvuldig gebruikt in de behandeling van de Ziekte van Alzheimer (AD). Slechts 30 tot 40% van de patiënten ervaart echter verbetering in het dagelijks functioneren als gevolg van behandeling met deze middelen en momenteel is het lastig om te voorspellen welke patiënten wel of niet zullen reageren op deze medicatie.

De huidige studie had als onderzoeksdoel te onderzoeken of er een manier is om te kunnen voorspellen of AD-patiënten zouden reageren op behandeling met de cholinesterase remmer galantamine. Door 50 patiënten met een gering tot matig ernstige AD een eenmalige dosering van 16mg galantamine toe te dienen, placebo-gecontroleerd op een cross-over manier, kon de acute farmacodynamische effecten gekwantificeerd worden. Farmacodynamische effecten werden tijdens het onderzoek gemeten met behulp van de NeuroCart, een geautomatiseerde CNS testbatterij die is ontwikkeld bij het CHDR. Hierin zitten onder andere tests voor aandacht, concentratie en geheugen, maar ook voor oogbewegingen, reactietijd en EEG.

In respons op de eenmalige galantamine toediening werd een acute verbetering gevonden na 1 uur (= Tmax galantamine) op het functioneren van de aandacht, de reactietijd van werkgeheugentaken en de oogbewegingen van de patiënten leken meer genormaliseerd. Ook werd een significant effect op alpha, beta en theta power geobserveerd. Zowel de toename in alpha power als de afname in theta power waren significant geassocieerd met de cognititeve respons na 6 maanden behandeling met galantamine.

Momenteel wordt onderzocht of deze maten gecombineerd kunnen worden en kunnen leiden tot een algoritme dat klinische verbetering zou kunnen voorspellen en zou kunnen leiden tot een vermindering van het onnodig voorschrijven van cholinesterase remmers aan AD-patiënten. Dit zou kunnen leiden tot een gepersonaliseerde behandeling van AD-patiënten.

Wilt u meer weten over dit onderzoek?

Neem dan contact op met Geert Jan Groeneveld, Research Director CNS Centre for Human Drug Research via GGroeneveld@chdr.nl.