Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Terugblik NGN-congres 2023 door Juliette van Alphen

Gepubliceerd op: 05-12-2023

Op dinsdag 7 november 2023 organiseerde het NGN alweer hun 8e congres. Juliette van Alphen, neuropsycholoog (Alzheimercentrum Amsterdam) en PhD-student bij het TAP-consortium, schreef hierover een blog.  

Op dinsdag 7 november kwamen professionals van geheugenpoliklinieken uit het hele land bijeen op het NGN-congres voor de uitwisseling van kennis, praktijkervaringen en nieuwe wetenschappelijke inzichten. Het thema van deze editie was ‘Een toekomstbestendige geheugenpoli - Zorg voor de patiënt en voor elkaar’. De duurzaamheidskwestie raakt ook het werkveld van de geheugenpoliklinieken gezien het snelgroeiende aantal ouderen en aantal patiënten met verdenking op dementie. Hoe kan in de toekomst duurzaam worden omgegaan met geld en middelen, terwijl ook optimale diagnostiek en zorg in acht wordt genomen? Voor mij was dit congres, als diagnostiek-onderzoeker bij het TAP-consortium én neuropsycholoog op een geheugenpoli, de ideale inspiratiebron.

We doen het samen 

De dag startte met een gesprek tussen mantelzorger en zorgprofessional. Dit was een vogelvlucht door het dagelijks leven van een naaste van iemand met dementie met Lewy Bodies (DLB). Met een positieve en relativerende insteek werd geschetst hoe mantelzorg eruit kan zien. Dergelijke gesprekken maken tastbaar voor elke zorgprofessional waar het om gaat. De kernboodschap hiervan was ‘We doen het samen’. De rest van het programma bestond uit gezamenlijke en gescheiden sessies met een grote variatie aan onderwerpen. Zo werden in verschillende parallelsessies specifieke ziektebeelden uitgelicht. Ook was er ruimte voor thema’s als Positieve Gezondheid en Partner in Balans.   

Lunchsessie: TAP-consortium 

Onderzoekers van TAP-VaMP (een deelproject van TAP-dementia) verzorgde een facultatieve lunchsessie. In het TAP-dementia consortium wordt onderzoek gedaan naar Tijdige, Accurate en gePersonaliseerde diagnostiek. Tijdens deze lunchsessie gingen TAP-onderzoekers in gesprek met een diverse groep zorgprofessionals. De kwestie ‘een mengbeeld van ziektes’ stond centraal, met vragen als ‘Wat is jouw diagnostische wens met betrekking tot een mengbeeld van ziektes?’ en ‘Hoe ga jij om met mengpathologie in de dagelijkse praktijk?’. Aan de hand van dergelijke sessies kunnen de onderzoeksprojecten binnen het TAP-consortium beter worden aangesloten op wensen van de professionals uit het werkveld. 

De patiënt staat centraal 

Eén van de hoofdconclusies van deze lunchsessie, en de rode draad van het congres was: de patiënt staat centraal. In de zoektocht naar duurzaamheid, samenwerking en optimalisering van diagnostiek en zorg zal het welbevinden van de patiënt altijd de prioriteit blijven. Het was inspirerend om de grote verscheidenheid aan clinici en onderzoekers in de dementiezorg met dit belang bezig te zien. Ook de TAP-onderzoekers zullen vanuit dit gedachtegoed de komende jaren hun onderzoeksprojecten tot een succesvol einde brengen.