Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan

Downloads

Soort

Video

Samenvatting webinar: Jonge mensen met dementie

Gepubliceerd op: 15-02-2022

Laatst bijgewerkt op: 15-02-2022

Op donderdag 3 februari 2022 organiseerde het NGN de webinar ‘Postdiagnostische zorg voor mensen met dementie op jonge leeftijd’.

Dr. Christian Bakker, programmaleider Dementie op Jongere Leeftijd (Radboudumc Alzheimercentrum/Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen) nam de deelnemers aan de hand en vertelde meer over de prevalentie van dementie op jonge leeftijd, de verschillen tussen oud versus jong (ziekteverschijnselen, problematiek, levensverwachting en (zorg)behoeften) en hij gaf een aantal praktische tips met betrekking tot waar nog winst te behalen is. Volgens Bakker zit dat met name in toegang verschaffen tot passende zorg en toegeruste professionals. Voor de geheugenpoli’s betekent dit onder andere ‘weten’ waar jonge mensen met dementie terecht kunnen. 

Hoewel we zorg en ondersteuning dichtbij willen aanbieden, is dat voor deze doelgroep niet altijd mogelijk. Dit doordat het aantal jongere mensen met dementie een stuk lager ligt dan oudere mensen met dementie. Dat betekent dat zorg en ondersteuning die specifiek aansluit bij de wensen en behoeften van jongere mensen met dementie vaak gecentraliseerd wordt aangeboden én daardoor meer op afstand. Op de website van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd vind je een overzicht van specialistisch zorgaanbieders voor deze doelgroep.

Op de website van het Kenniscentrum kan je ook terecht voor informatie over erkende interventies die voor de doelgroep zijn ontwikkeld, zoals Partner in Balans. Dit is een online zelfmanagementprogramma gericht op het vergroten van de weerbaarheid en het voorkomen van overbelasting bij naasten van thuiswonende mensen met dementie. Omdat de diagnose dementie bij mensen op jonge leeftijd vaak relatief laat wordt gesteld (gemiddeld 4,4 jaar na eerste verschijnselen) en deze mensen gemiddeld pas 9 jaar na de diagnose worden opgenomen in een zorginstelling, kan dit 8-weekse programma gezinsleden veel steun en houvast bieden.

Helaas is deze webinar vanwege een technische storing niet opgenomen. Onze excuses voor het ongemak. Bekijk wél de presentatie in pdf-format terug. Deze vind je onder Downloads. 

Heb je nog specifieke vragen over jonge mensen met dementie? Dan kan je contact opnemen met het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.

Downloads