Naar hoofdinhoud Naar footer

Shared decision making in de spreekkamer: vanuit de patiënt én arts bekeken

Gepubliceerd op: 29-03-2023

Bij (voorstadia van) de ziekte van Alzheimer is het lastig om te bepalen of, hoe en wanneer diagnostiek in te zetten. In het kader van het (ZonMw) Memorabel ABIDE-project (De Wilde et al, 2017) onderzochten onderzoekers onder leiding van prof. dr. Wiesje van der Flier (VUmc) en prof. dr. Ellen Smets (AMC) de opvattingen en ervaringen van zowel artsen als patiënten en naasten met betrekking tot deze diagnostische dilemma’s en de mate waarin sprake was van gedeelde besluitvorming.

Resultaten van dit onderzoek vanuit respectievelijk het patiënt-perspectief en arts-perspectief, alsmede een ‘agenda-setting’ artikel, zijn onlangs als een trio-publicatie verschenen in het blad Alzheimer’s&Dementia: Translational Research & Clinical Interventions.

Actieve betrokkenheid

De belangrijkste bevindingen uit focusgroepen met patiënten en naasten waren dat zij voorkeur gaven aan een actieve betrokkenheid bij de besluitvorming rondom diagnostisch testen en dat de informatieverstrekking gedurende het hele diagnostisch traject verbeterd kan worden. Uit vragenlijsten en een focusgroep met neurologen en geriaters werd geconcludeerd dat artsen hun patiënten weliswaar willen betrekken in besluitvorming rondom diagnostiek, maar dat dit in de praktijk nog niet optimaal gebeurt. Verder onderzoek richt zich nu op de arts-patiënt communicatie in de spreekkamer, waarvan de resultaten later dit jaar volgen.

De volledige artikelen vindt u hier:

Laatst bijgewerkt op: 29-03-2023

Deel deze pagina via:

Soort

Achtergrond