Naar hoofdinhoud Naar footer

Angela van der Putten, promovendus aan de VU

promovendus

Mijn naam is Angela van der Putten en ik ben werkzaam als promovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam, ik werk nauw samen met het Alzheimercentrum van het Amsterdam UMC. Tijdens mijn studie raakte ik bijzonder geïnteresseerd in diagnostiek bij dementie, vooral tijdens mijn werkzaamheden op een observatieafdeling voor cliënten met (verdenking van) dementie. Daar ontdekte ik hoe uitdagend het diagnostisch proces kan zijn. 

Met ervaring op zowel de geheugenpolikliniek van een ziekenhuis als in de verpleeghuiszorg heb ik ondervonden hoe belangrijk het is om de diagnostiek zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van patiënten en naasten. Deze ervaringen hebben mij geïnspireerd om wetenschappelijk onderzoek te doen naar het dagelijks functioneren bij dementie. Ik wil wetenschappelijke inzichten vertalen naar praktische toepassingen, met een focus op implementatie in de zorgpraktijk.

Het optimaliseren van digitale meetmethode om het dagelijks functioneren bij dementie in kaart te brengen

Binnen het TAP-dementiaconsortium ben ik betrokken bij het TAP-PAT-project, waarbij mijn focus ligt op het meten van het dagelijks functioneren bij dementie. Onze hersenfuncties, zoals het geheugen en aandacht, fungeren als het controlecentrum voor al onze activiteiten zoals telefoneren, boodschappen doen en het maken van afspraken. Mensen met (beginnende) dementie ervaren vaak meer moeite bij deze complexe dagelijkse activiteiten, wat uiteindelijk kan leiden tot grotere behoefte aan ondersteuning van anderen. Om het dagelijks functioneren goed in kaart te kunnen brengen is in het Alzheimercentrum Amsterdam een digitale vragenlijst ontwikkeld die specifiek gericht is op deze complexe dagelijkse activiteiten. Op basis van eerder onderzoek zullen we deze vragenlijst eerst aanpassen voor gebruik in verschillende klinische settings zoals geheugenpoliklinieken en eerstelijnszorg. Tevens zullen we de digitale vragenlijst afstemmen op de individuele behoeften van patiënten en hun naasten. Ons uiteindelijke doel is om deze geoptimaliseerde digitale vragenlijst te implementeren in de praktijk, zodat inzichtelijk kan worden gemaakt welke zorg en ondersteuning iemand (mogelijk) behoefte heeft.  

Wapenfeiten  

  • Promovendus aan de VU.
  • Masteropleiding: Klinische Neuropsychologie (VU) en Klinische Psychologie (OU).
  • Als neuropsycholoog betrokken bij onderzoek in het Alzheimercentrum Amsterdam.
  • Gaat een digitale vragenlijst optimaliseren om het dagelijks functioneren bij dementie in kaart te brengen.