Naar hoofdinhoud Naar footer

Tessel Frankfort, projectmanager TAP-dementia

Projectmanager TAP-dementia

Mijn naam is Tessel Frankfort, ik ben projectmanager van TAP-dementia vanuit Alzheimercentrum Amsterdam. Tijdens mijn master Management and Policy Analysis in Health and Life Sciences groeide mijn enthousiasme om te werken aan oplossingen voor uitdagingen in de gezondheidszorg. Het zorgsysteem komt onder druk te staan door het toenemend aantal ouderen en mensen met dementie. Ik ben gemotiveerd om op mijn manier bij te dragen aan een toegankelijke en betaalbaar zorgsysteem, waarbij de last voor mensen met dementie en hun naasten wordt verminderd.

Projectmanagement
Spin in het web

Het TAP-dementia consortium bestaat uit 9 partners door het hele land, die werken aan het verbeteren van de diagnostiek van Alzheimer én van andere vormen van dementie. Het is mijn taak als projectmanager om het project in goede banen te leiden. Dit houdt in dat ik contact onderhoud met de projectpartners en bijvoorbeeld de managementboardvergaderingen organiseer. Daarnaast houd ik mij bezig met het financieel management van het project en de voortgangsrapportages aan de subsidiegever. Jaarlijks organiseer ik de consortiumbijeenkomst waar alle partners bijeen komen, en ik ondersteun Cynthia Hofman (kennismanager binnen TAP-dementia) met activiteiten om de wetenschappelijke resultaten uit het project naar de praktijk te brengen.

 Wapenfeiten

  • Achtergrond in biomedische wetenschappen en management en beleid in Health Sciences.
  • Binnen mijn bachelor zelf onderzoek gedaan bij Alzheimercentrum Amsterdam, binnen het 100-plus onderzoek.
  • Projectmanager van 2 onderzoeksconsortia, naast TAP-dementia ook van ABOARD.