Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Contactpersoon

Vraag uit de praktijk over gezamenlijke triage

Gepubliceerd op: 02-10-2023

Het NGN-bestuur en de werkgroep Kwaliteitsaanbevelingen ontvingen onlangs de volgende vragen over gezamenlijke triage:

  • Zijn er in Nederland geheugenpoli’s waar de eerste en tweede lijn een gezamenlijke triage hebben, als zijnde een samenwerking tussen het ziekenhuis, de GGZ en specialisten ouderengeneeskunde die werkzaam zijn binnen de huisartspraktijk?
  • Met andere woorden: Zijn er voorbeelden bekend waarin de huisarts een casus aanmeldt bij één gezamenlijk punt waarna de casus door getrieerd wordt naar óf het ziekenhuis óf de GGZ óf de specialist ouderengeneeskunde die consulteert in de eerste lijn? 
  • En indien een dergelijke samenwerking bestaat, wat zijn de ervaringen hiermee en hoe verloopt de communicatie onderling? 

Hierop ontvingen we de volgende reactie: 

'Wij hebben in Bernhoven gezamenlijke triage voor verwijzingen voor cognitieve diagnostiek. Samen met specialist ouderengeneeskunde, geriater GGZ, neuroloog en geriaters hebben we daarvoor criteria opgesteld. In principe weten de huisartsen deze criteria. Bij twijfel vind er een verwijzing plaats naar de poli geriatrie. De geriater trieert eventueel door en bij twijfel wordt het in triage besproken tijdens het MDO (eens per 2 weken).' 

Werk jij op deze manier?  

Dan horen wij dat alsnog graag! Neem contact op met het NGN. We delen de ingezonden praktijkvoorbeelden en ervaringen vervolgens via onze website en nieuwsbrief.