Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

YOD-onderzoekers op werkbezoek bij Vilans

Gepubliceerd op: 13-06-2023

Laatst bijgewerkt op: 13-06-2023

Zoals eerder bericht, wordt het NGN door ZonMw als belangrijke implementatiepartner gezien. We zijn dan ook officieel partner van het ABOARD-consortium en het TAP-dementiaconsortium. Wij staan ervoor dat de onderzoeksresultaten de praktijk (jou en jouw collega’s) bereiken. En niet alleen dat, we willen dat de resultaten worden omgezet naar praktisch toepasbare kennis zodat deze kennis ook daadwerkelijk gebruikt kan worden. Dit kunnen wij echter niet alleen. Hiervoor hebben wij de onderzoekers hard nodig. Vandaar ook dat een aantal junior onderzoekers op werkbezoek zijn geweest bij Vilans, kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning en facilitator van het NGN. De promovendi van ABOARD bezochten Vilans vorig jaar december. Dit jaar waren de promovendi van TAP-dementia aan de beurt.

Maar ook promovendi van andere consortia (YOD-INCLUDED en YOD-MOLECULAR) hebben we bij Vilans op bezoek gehad. We hebben hen meer verteld over het impactgericht werken. Dit betekent dat onderzoekers al in een vroeg stadium nadenken over wat zij willen bereiken met hun onderzoeksresultaten. We stelden hen de vraag: Welke veranderingen wil jij in de praktijk teweegbrengen? 

Blog

Lees hieronder de blog 'Werkbezoek promovendi aan Vilans' van Maud Ritzen, promovendus YOD-INCLUDED bij Maastricht University.

Op 26 april waren de promovendi van YOD-INCLUDED en YOD-MOLECULAR door Cynthia Hofman van Vilans uitgenodigd voor een werkbezoek bij Vilans in Utrecht. Na een korte kennismaking met de andere promovendi was het tijd voor de start van het programma. Paula Gerring gaf een introductie over Vilans: de organisatie die als kennismanager fungeert binnen het YOD-INCLUDED consortium. Diane Kole vertelde hoe zij haar rol als Kennismanager vervult binnen het programma Waardigheid en Trots voor de Toekomst en haar focus op onder andere het verspreiden van kennis. Bellis van den Berg gaf een presentatie over het maken van effectkaarten.

Effectenkaart

Een effectkaart bevat de doelgroep, de activiteiten, de directe resultaten, de directe effecten en het hogere effect van een project of programma. Het is een manier om onderzoek inzichtelijk en concreet te maken, als ook een manier om impactgericht te werk te gaan. Door tijdig na te denken over de gewenste effecten en veranderingen die je in jouw doelgroep teweeg wil brengen, bevorder je de mogelijke impact van jouw project. Uiteindelijk wil je namelijk graag dat jouw onderzoeksresultaten een positieve verandering teweegbrengen in de praktijk. 

Na de lunchpauze gingen alle promovendi zelf aan de slag met hun eigen effectenkaart. Daarna werden de effectkaarten door de promovendi kort toegelicht. Zo kreeg iedereen een idee waar de mede-promovendi zich de komende jaren mee bezig gaan houden. Het was een interessante en leerzame dag waarbij het leuk was om elkaar (weer) in het echt te ontmoeten! 

Lees meer