Naar hoofdinhoud Naar footer

Fase 4: Kom tot inzichten

Gepubliceerd op: 24-05-2024

Om jouw afdeling dementievriendelijker te maken, is het belangrijk om een gezamenlijk beeld te krijgen van de problemen. De ervaringen die gedeeld zijn tijdens de gesprekken geven inzichten. Om tot actie over te gaan moet geprioriteerd worden. Want waar wil je straks als eerste mee aan de slag gaan?

Van individuele verhalen naar gedeelde inzichten

Het verhaal van één patiënt geeft feitelijke kennis over hoe het bezoek aan een polikliniek of opname op een verpleegafdeling is verlopen vanuit het perspectief van de patiënt. Hetzelfde geldt voor het verhaal van één ziekenhuismedewerker. Dit geeft feitelijke kennis over hoe de interactie met de patiënt (en mantelzorger) is verlopen vanuit zijn/haar perspectief. Door al deze verhalen en ervaringen naast elkaar te leggen, kunnen we inzichten opdoen. Deze inzichten geven een beeld van wat er verbeterd moet worden om dementievriendelijker te worden.

Het analyseren van de gesprekken is daarom een essentieel onderdeel van dit traject. Je kunt de verhalen en input uit de gesprekken analyseren door de rode draden eruit te halen. Deze kan je vervolgens samen met het kernteam bundelen of clusteren op thema. Check vervolgens bij degenen met wie je gesprekken hebt gevoerd en/of overige collega’s of zij deze thema’s herkennen. 

Er zijn nog een aantal ideeën die nog verder uitgewerkt moeten worden, maar die hadden voor nu geen prioriteit. Door verhalen op te halen, ontdekten we onze blinde vlekken. Dat biedt ons weer aanknopingspunten om de kwaliteit van onze zorg verder te verbeteren.

Kartrekker Dementievriendelijke ziekenhuizen UMCG