Naar hoofdinhoud Naar footer

TAP-dementia

Gepubliceerd op: 18-03-2024

Het nationale onderzoeksproject TAP-dementia heeft als doel om het diagnoseproces van dementie te verbeteren. TAP-dementia staat voor Tijdige, Accurate en gePersonaliseerde diagnose van dementie. Onderzoekers uit heel Nederland slaan de handen ineen om de diagnose van Alzheimer én van andere vormen van dementie te verbeteren. Dit is van groot belang voor patiënten en hun omgeving, maar ook voor behandelend artsen. Daarnaast is het vaststellen van een goede diagnose het startpunt om in de toekomst betere behandelingen en medicijnen te ontwikkelen.

TAP-dementia in beeld:

YouTube video thumbnail

TAP-promovendi stellen zich voor

Maak kennis met de jonge onderzoekers van TAP-dementia. Wat motiveert hen om te werken aan goede diagnostiek? Bekijk de video!

YouTube video thumbnail

Vervolgacties TAP-dementia

Voor de ziekte van Alzheimer zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. Zo kan de hersenschade van de ziekte nu met zekerheid tijdens het leven worden vastgesteld. Voor andere ziektes die dementie veroorzaken kan dit nog niet. Ook ziektes die dementie veroorzaken, moeten beter en sneller vastgesteld worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om vasculaire dementie, dementie met Lewy bodies en fronto-temporale dementie. 

Om dit te bereiken gaan de partners binnen het onderzoeksproject: 

 • Nieuwe testen ontwikkelen 
 • Kijken of nieuwe en bestaande testen goed werken
 • De testen die goed werken gebruiken in de praktijk 

Dit doen zij binnen vijf onderzoeksprojecten:

Partners TAP-dementia

 1. Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC, locatie VUmc
 2. Alzheimercentrum Erasmus MC
 3. Alzheimer Centrum Limburg, Universiteit Maastricht
 4. Radboud UMC Alzheimer Centrum
 5. Alzheimer Centrum Groningen, UMC Groningen
 6. UMC Utrecht
 7. Amsterdam UMC, locatie AMC
 8. Vrije Universiteit Amsterdam
 9. Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
 10. Kennisorganisatie Vilans, inclusief het NGN 

Meer weten over TAP-dementia? 

Neem contact op met Tessel Frankfort, projectmanager TAP-dementia

Kennisproducten

Er zijn geen kennisproducten.